HÒN NGỌC VIỆT

HÒN NGỌC VIỆT

HÒN NGỌC VIỆT

Artemia

Công ty Hòn Ngọc Việt độc quyền phân phối các dòng sản phẩm nhập khẩu từ Great Salt...

Cải tạo môi trường

Cung cấp nguồn dinh dưỡng cho vi sinh có sẵn ở đáy ao phát triển và nhân sinh khối nhằm:...

Vi sinh

Cung cấp vinh sinh vật để phân hủy mùn bả hữu cơ tạo môi trường sinh học cho ao nuô...

Dinh dưỡng

Cung cấp dinh dưỡng cho lợi khuẩn tiêu hoá. Cung cấp khoáng, vitamin thiết yếu tăng đề...